Geriye Dönük Mühendislik

Geriye Dönük Mühendislik

Bu metodu “Geriye Dönük” olarak tanımlamamızın sebebi; ürünün konsept aşamasından başlayıp mekanik tasarımının nasıl, ne amaçlanarak, hangi üretim yöntemleri ile ve ne şekilde yapıldığını ortaya çıkarmak için yapılan çalışmaların  geriye dönük olarak incelenmesidir. Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) olarak tanımlanan metotun öncelikli amacı, ürünün tasarım ve üretim geçmişini detayları ile ortaya çıkarmaktır. Geriye Dönük Mühendislik metodu mevcut ürünlerin incelenmesinin yanı sıra yeni bir konsept oluşturmasında, daha farklı bir yaklaşım ile aynı amaca yönelik daha iyi bir ürünün çıkarılmasında kullanılmaktadır. Mevcut ürünlere farklı bakış açıları sağlanması kaliteli, ileri teknoloji içeren, daha efektif ve düşük maliyetli ürünlerin oluşturulmasına yardımcı olan bu yöntem yeni ürün geliştirecek firmaların yol haritalarını çıkarmada hız ve kolaylık sağlamaktadır.

Geriye Dönük Mühendislik Ürün Geliştirme, Kıyaslama-Benchmarking ve Değer Mühendisliği çalışmalarında alt yapı oluşturma amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle geliştirme projelerinde mevcut, rakip, eşdeğer ve benzer ürünlerin testlerinde incelenmesinde temel alt yapıyı oluşturmaktadır.

Mühendisliğin konstrüksiyon, tasarım, geliştirme, analiz ve malzeme gibi farklı uzmanlıklarının bir araya gelerek bir ekip çalışmasının gerçekleştiği projeler de uzmanlığımız ve tecrübelerimiz müşterilerimize doğru, kaliteli ve hızlı çözümler sağlamamıza olanak vermektedir.

geriye dönük mühendislik
Tersine Mühendislik

Geriye Dönük Mühendislik (GDM); ‘Tersine Mühendislik’ olarak da anılan bu method, İngilizce ‘Reverse Engineering’ (RE) kelimesinden gelmektedir. Sözlüklerde şu şekilde tanımlanmaktadır:

Benzerini üretebilmek için, üretilmiş olanı detaylarına kadar demonte ederek test ve analize tabi tutarak keşfetmek.*
Ortaya çıkmış bir ürünü inceleyip tasarımını oluşturmak. Sonra  aynı tasarımla başka ürünler yapmak için kullanılır. Yazılımlarda bir yazılımın bir işi nasıl yaptığını anlamak için kullanılan yöntemlere denir.**
Tersine Mühendislik (Reverse Engineering,RE) bir aygıtın, objenin veya sistemin; yapısının, işlevinin veya çalışmasının, çıkarımcı bir akıl yürütme analiziyle keşfedilmesi işlemidir. Makine veya mekanik alet, elektronik komponent, yazılım programı gibi  parçalarına ayrılması ve çalışma prensiplerinin detaylı şekilde
analizini içerir

www.merriam-webster.com
www.eksisozluk.com
http://tr.wikipedia.org

tersine mühendislik
tersine mühendislik
Fark yaratacak yaratıcı çözümler

Geliştirilecek ürünün veya benzer fonksiyona sahip farklı
ürünlerin karşılaştırılmasını yaparak, birbirleri ile kıyaslanarak
ürünlerin farklılıklarını ortaya çıkarmak gerekmektedir. Firmaların
iş planlarında ortaya koydukları işletme fakültelerinde SWOT
analizi adı altında öğretilen karşılaştırma yöntemini bu ürünlere
uygulayarak pazarda fark yaratacak yaratıcı çözümler bulmak
çok daha kolay olacaktır. SWOT analizi ile ürünlerin pozisyonlarını
pazardaki yerlerini firmanın yeni ürünü ile hedefine ulaşabilmesi
için geçmesi gereken aşamaları net olarak ortaya çıkarmaktadır.
S – Strenght = Kuvvetli olduğu taraflar
W – Weekness= Zayıf olduğu taraflar
O – Oportunity= Oluşturduğu fırsatlar
T – Threat = Oluşturduğu Tehditler
Ürünlerin SWOT özelliklerini ortaya çıkaran bir yaklaşım ile projeye
başlandığında yapılacak olan geliştirmelerin veya yeniliklerin
de neler olduğu ortaya çıkmaktadır. Geriye Dönük Mühendislik
çalışmalarının proje adımları ve metodu, her projeye ayrı yaklaşım
gerektirse dahi genel olarak basit bir üst plan ile yapılır. Bu
planlamada mevcut ürünler üzerinde Sherlock Holmes tarzında bir
yaklaşım ile detayları ortaya çıkarmak ve bunlardan faydalanarak
yenilikleri geliştirmek gereklidir. Ürüne değer katacak yaratıcı
yaklaşımlar ile fonksiyonelliği daha düşük maliyet ile kısa sürede
elde etmek mümkün olacaktır. 

geriye dönük mühendislik proje aşamaları
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba - Hi !
Size nasıl yardımcı olabiliriz ? I’m happy to help ?
1