Test ve Validasyon

Test ve Validasyon

Tasarım ve/veya geliştirmesi yapılan ürün, parça, kalıp, aparat, modellerin doğruluğunun sağlanması için Test ve Validasyon (Doğrulama) çalışmaları gerçekleştirilir. Bu çalışmalar ürünün kullanım yeri ve amacına göre doğruluklarının da farklı yöntemler ile sağlanması gerekebilir. Basit olarak 2 ana grupta bu doğrulama yapılır. Birincisi fiziksel olarak ürünün oluşturulmasıdır. İkincisi Sanal olarak çalışma şartlarına malzeme özelliklerine göre simülasyonunun yapılmasıdır.

test ve validasyon

Fiziksel olarak test ve doğrulama

Ürünün fiziksel olarak doğrulanabilmesindeki çalışma şartlarına ve görevine bağlı olarak ya benzeşim yapılarak veya birebir gerçek şartlarda üretilir. Benzeşim yapılarak üretilecek ise hızlı prototip yöntemlerinden biri seçilerek üretim yapılır. Bu teknolojiler çok hızlı olarak gelişmektedir. Teknolojileri en iyi takip eden ve trendleri yorumlayan çalışma Wohlers Report 2021 de verilmektedir. (1) Defne Mühendislik FDM, SAF teknolojileri ile plastik ve metal bazlı hızlı prototip üretimleri yapmaktayız. (2)

fiziksel test doğrulama
hızlı prototip yöntemleri
Hızlı üretim esaslı kullanılan yöntemlerimiz
  • Hızlı Prototip
  • Az Adetli Üretim
  • Silikon Kalıp
  • Hızlı Kalıp

Test ve doğrulamada ürünün ortam şartlarında testlere tabi tutulacak ise benzeşim ile üretimler yeterli kalmamaktadır. Bu durumda talaşlı, kalıplı imalat, kesme, bükme, kaynak gibi konvansiyonel yöntemler kullanılarak ihtiyaçlara uygun prototip veya ön üretimler gerçekleştirmekteyiz.

Simülasyon ve Doğrulama

Simülasyon Nedir ?

Simülasyon veya benzetim, teknik olmayan anlamda bir şeyin benzeri veya sahtesi anlamında kullanılır.Teknik anlamda gerçek bir dünya süreci veya sisteminin işletilmesinin zaman üzerinden taklit edilmesidir. Sistem nesneleri arasında tanımlanmış ilişkileri içeren sistem veya süreçlerin bir modelidir. (1)

Simülasyon performans optimizasyonu için teknolojinin simülasyonu, güvenlik mühendisliği, test, eğitim, öğretim, ve video oyunları gibi birçok bağlamda kullanılır. Çoğu zaman simülasyon modelleri çalışmak için bilgisayar deneyleri kullanılır. Simülasyon ayrıca bilimsel modelleme ile doğal sistem veya insan sistemlerinin çalışmalarına derinlemesine bakış için de kullanılır. Simülasyon alternatif durumların ve hareket tarzlarının nihai gerçek etkilerini göstermek için kullanılabilir. Simülasyon ayrıca gerçek sistemin erişemediği veya tehlikeli, uygulamanın kabul edilmediği veya dizayn edilmiş ancak henüz üretilmemiş ya da basitçe ortada olmayan sistemlerin uygulanamadığı zamanlarda da kullanılır. Simülasyondaki temel hususlar, önemli özelliklerin ve davranışların seçimi hakkında geçerli kaynak bilgilerinin edinilmesini, simülasyonda yakınlaştırma ve varsayımların basitleştirilmesinin kullanımı ve simülasyon sonuçlarının doğruluğu ve geçerliliğini içerir. Model doğrulaması ve geçerliliği için prosedürler ve protokoller simülasyon teknolojisinde veya uygulamasında, özellikle bilgisayar simülasyonu alanında, akademik çalışma, arıtma, araştırma ve geliştirme alanlarında devam eden bir branştır. (3)

Ürünün çalışma şartlarını oluşturup test etme imkanı olamadığında yapısal analiz yazılımları ile doğrusal (lineer analysis) ve doğrusal olmayan (nonlineer analysis) analizler yapılarak ürünün dayanımı, davranışı, ömrü gibi yapısal konullarda sonuçlar elde edilir.

Bu verilere dayanarak  tasarımın optimizasyonu, geliştirilmesi ve görevlerini gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Bazı projelerde tam başarının sağlanması, fiziksel testlerden ve sertifikasyonda hızlı bir başarıyı yakalamak için doğru bir simülasyon ve yorumlama ile tasarımın geliştirilmesi ve gerçek malzemelerden yapılan ön üretimler ile testlerde başarıları sonuçların elde edilmesi sağlanmıştır. (Başarı Hikayemiz)

  1. https://wohlersassociates.com/2021report.htm
  2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0890695597001375 International Journal of Machine Tools and Manufacture Volume 38, Issues 10–11, October 1998, Pages 1257-1287
  3. https://tr.wikipedia.org/wiki/Simülasyon
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba - Hi !
Size nasıl yardımcı olabiliriz ? I’m happy to help ?
1