Ürün Geliştirme

Ürün Geliştirme

Ürün Geliştirme çalışmaları mevcut ürünün daha fonksiyonel ve daha düşük maliyet ile tasarım ve üretim süreçlerini içermektedir. Ürün tasarımı olarak da değerlendirilebilir ancak mevcut bir ürün üzerinden yapılan çalışmaları ürün geliştirme olarak sınıflandırmaktayız. Ticareti yapılan ürün veya yerlileştirme ile piyasaya sunulacak ürünler için Tersine Mühendislik çalışmaları gerçekleştirilir. 3 Boyutlu Ölçüm

Ürün geliştirme firmanın mevcut ürettiği veya ticaretini yaptığı ürünün güncellenmesi, yerlileştirilmesi, geliştirilmesi, maliyetinin optimizasyonu ve benzeri çalışmalara yaptığımız bir tanımlamadır.

Ürün Geliştirme
Ürün Geliştirme

Firma rekabetin uygun olacağını analiz ettiği yeni bir alanda piyasaya ürün sunmak isteyebilir. Bu aşamada firmamız mevcut ürünlerin detaylı incelemesi ile yeni trendlerin yakalanmasında rekabetçi ve yenilikçi ürünlerin oluşturulmasında katkı sağlamaktadır. 16 yılı aşan firmamızda tecrübelerimizden oluşan birikim ile farklı sektörlere yenilikçi ürün geliştirme   projeleri yapmaktayız.

Ürün geliştirme çalışmalarında firmanın mevcut üretilen ürünün olası rakipleri Geriye Dönük Mühendislik (Tersine Mühendislik) yöntemi kullanılarak analiz edilir. Tersine mühendislik çalışmasın detaylarını buradan ulaşabilirsiniz. İster firmanın kendi ürünü ister ise rakip ürünlerin üzerinden yapılacak olan bir geliştirme çalışmasının temeli tersine mühendislik analizlerine dayandırılmalıdır. Böylece güncel ürünlerin ve trendin nereye doğru geliştiği çok daha net olarak belirlenmektedir.

Ürün Geliştirme nedir? Ürün geliştirme aşamaları nelerdir? Bu kavramları ve firmamızın yaklaşımını tanımlamadan önce Yeni Ürün Geliştirme nedir?  Kısaca özetleyelim.

Yeni Ürün Geliştirme Nedir?

İşletme ve mühendislikte, yeni ürün geliştirme (New Product Development), pazara yeni bir ürün getirme, mevcut bir ürünü yenileme veya bir ürünü yeni bir pazara sunma sürecinin tamamını kapsar. NPD’nin merkezi bir yönü, çeşitli ticari hususlarla birlikte ürün tasarımıdır. Yeni ürün geliştirme, genel olarak bir pazar fırsatının satışa hazır bir ürüne dönüştürülmesi olarak tanımlanır. (1)

Eğer mevcut bir ürün var ve üzerinde geliştirme yapılacak ise prosesi ürün geliştirme olarak tanımlamaktayız. Yeni bir ürün oluşturulacak ve piyasaya sunulacak ise o prosesin tümü (!) “Yeni Ürün Geliştirme” olarak tanımlamaktayız.

Yeni ürün Geliştirme ürün tasarım çalışmalarının hepsini kapsayarak ilave olarak tasarım merkezli olmaktan uzaklaşmaktadır.

yeni ürün geliştirme nedir

Ürün Geliştirme Nedir?

ürün geliştirme nedir

Örneğin; eski teknolojiye dayalı bir araç motorunun 6 silindirli yakıt pompası tedariki ve bakımında ciddi sıkıntılar mevcut. Pompa tedarik eden firma artık üretimi yapmamakta mevcut olanlarda bakım proseslerinde toleransları yakalanamamaktadır. Pompada kullanılan yedek parçaların da yeni olarak tedarik imkânı bulunmamaktadır. Bu durumda eldeki 6 silindirli motorların kullanılamaz hale gelmesi söz konusudur. Aynı teknolojiye sahip bulunan 16 silindirli motorlarda ise kullanılan yakıt pompaları ve yedek parçaları konusunda tedarikine devam etmektedir.

Mevcut bir ürünün güncellenmesi, rekabetinin güçlendirilmesi, pazar payının korunması gibi amaçlar ile geliştirilmesi tasarım odaklı çalışmalardır.  Firmanın gerek ürettiği gerekse ticaretini yaptığı ürünlerin bir tasarım ve mühendislik eleğinden geçirilerek geliştirilmesi çalışmasıdır. Bu çalışmada malzeme, mekanizma, görsellik, üretim yöntemleri, dayanım gibi tasarım merkezli çalışmalar gerçekleştirilir.

Güncellemelerin ve geliştirmenin alt yapısını rakip ürünlerin incelenmesi ve yorumlanması oluşturur. Ürün SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat) analizi yardımı ile geliştirmeye açık alanlar, fırsatlar net bir şekilde belirlenerek yapılacak çalışmanın yol haritası oluşturulur. Benzer veya rakip ürünlerin mekanizma detayları, formları, malzeme ve üretim özellikleri gibi şifreleri geriye dönük mühendislik çalışmaları ile elde edilmektedir. 3 Boyutlu Ölçüm

ürün geliştirme nedir
tersine mühendislik

Tersine Mühendislik

Geriye Dönük Mühendislik  çalışmaları sayesinde 16 silindirli motorların yakıt pompaları incelenerek bu yapının 6 silindirli yapıda kullanılabileceği, yapılacak olan geliştirmeler ile yedek parça sorunun ortadan kaldırılacağı, imalatın yerli imkanlar ile çok daha uygun maliyet ile karşılanacağı analizi yapılmıştır. 3 Boyutlu Ölçüm yardımı ile geliştirme çalışmalarında dayanım, malzeme, özel prosesler geliştirilerek ürünün geliştirmesi gerçekleştirilmiştir.

Bu ve benzer çalışmaları savunma sanayi, havacılık, otomotiv, medikal sektörler başta olmak üzere sanayimiz yaygın olarak kullanmaya başlamıştır.

Ürün Geliştirme Aşamaları Nelerdir?

Market Analizi

Ürünün piyasadaki rakiplerine göre konumlandırılması. Ömür beklentileri, yeni pazarlar ve hedeflerin belirlenmesi, mevcut müşterilerin geri dönüşümleri, ürünün geliştirme fırsatları detaylı olarak oluşturulur.  Bu bilgiler yapılacak çalışmaların temelini oluşturacaktır. Tasarım ve mühendislik desteği ile yapılacak olan çalışmanın hedeflerinin netleşmesine ve daha fazla amaca yönelik odaklanmayı sağlayacaktır.

market analizi
swot

Swot

Genelde firmaların süreçlerinde, projelerinde kullanılan analiz yöntemi ürün üzerinden oluşturulur. Yapılan market analizinin verilerinin temel alındığı bu analiz ürünün güçlü ve zayıf yanlarını belirlemede, ürün geliştirme fırsatların ve ürünün hayat döngüsüne yönelik tehditlerin listelendiği bir çalışma yapılır. Bu çalışmanın amacı geliştirmede öncelik konularının belirlenmesi geliştirmenin hangi seviyede uygulanacağı saptanır. (2)

Planlama

Ürünün geliştirme aşamalarının detayları ve hangi çalışmaların nasıl yapılacağının yol haritası bu aşamada belirlenir. Geliştirme Doğrulama, Dokümantasyon, Tedarik, Üretim, İyileştirmeler gibi çalışmaların detayları oluşturulur.

planlama
geliştirme

Geliştirme

Yol haritası belirlenmiş olan ürünün malzeme revizyonları, üretim yöntem güncellemeleri, montaj ve bakım iyileştirmeleri, tüm alt parçaları ile bilgisayar destekli tasarım çalışmaları yapılır. Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için sağlamlığı, çalışma şartlarına – standartlara uyumluluğu göz önüne alınarak detaylandırılır. Kritik değerler için de doğrulama çalışmaları yapılır. Bu çalışmada malzeme, üretim ve montaj toleransları, kalite gereksinimleri ile ambalaj detayları ve özellikleri geliştirilmektedir.

Doğrulama

Mekanik tasarımın sonucunda oluşturulan ürünün gerek çalışma – çevre şartları gereksinimleri, ömür belirlenmesi ve onaylanması, fonksiyonunun tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalarda sahada kullanım ve test için ürün prototip olarak üretilir. Prototip üretimi gerçek malzemeden ölçülerine ve toleranslarına uygun olarak gerçekleştirilir. Kullanım yeri ve amacına bağlı olarak benzer malzemeler ve yöntemlerde tercih edilebilmektedir. Gene kullanım yerin ve amacına bağlı olarak ürünün testlerinin fiziksel ve/veya simülasyon ile yapılması da bir doğrulama çalışmasıdır. Böylece mekanik tasarımın ömür dayanım ve fonksiyonunu gerçekleştireceği onaylanır. Doğrulamaların sonuçlarına göre ürünün optimizasyonu gerçekleştirilmektedir.

Doğrulama
dökümantasyon

Dökümantasyon

Ürünün kullanım amacına göre alması gereken sertifikasyonlar, teknik belgeler üzerinde gerekli olabilecek revizyonlar gerçekleştirilir.

İmalat

Ürünün amacına ve kullanım yerine bağlı olarak seçilen üretim yöntemi güncellenerek daha yüksek teknolojiye dayanan üretim yöntemine dönüştürülebilir. Tasarım aşamasında göz önüne alınan toleranslar ve tolerans yığın analizi sonuçları göden geçirilerek gerekli üretim ayarlamaları gerçekleştirilir.

imalat
ürün geliştirme defne mühendislij

Ürünün hayat döngüsü içerisinde geliştirme çalışmaları hem ürünün sürdürülebilirliğini hem de rekabet avantajını arttırmaktadır. Piyasa payı yüksek, bu payını sürdürebilen, rakiplerine öncülük edebilecek ürünlerin tasarımları tecrübeli, kendilerini sürekli geliştiren, yeni fikirlere açık ve yüksek teknolojiye hâkim, projelerini sonuna kadar takip eden ekipler ile gerçekleştirilmesi gereklidir.

Referanslar

Defne Mühendislik olarak sürekli gelişim prensibi ile yüksek kaliteli projeler gerçekleştirmekteyiz.

https://en.wikipedia.org/wiki/New_product_development
https://en.wikipedia.org/wiki/SWOT

Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba - Hi !
Size nasıl yardımcı olabiliriz ? I’m happy to help ?
1